Disclaimer - Links - Sitemap - Contactinfo - FAQ - RSS-Feeds RSS-Feeds - Statuten - Huishoudelijk reglement - YouTube YouTube Nederlands Engels 
 
Inloggen
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
 
Wachtwoord vergeten?
Klik hier

Info

Mail een vriend
Wij zijn lid van:
de FEHACVriendenclub van
KNAC


Huishoudelijk regelement

SAAB Classics Vereniging Nederland
 
Doel
Ad artikel 2
De vereniging geeft een clubblad uit, de SAAB bode. Deze verschijnt 5 x per jaar in een oplage van 250 stuks, voor leden, donateurs, adverteerders en andere autoclubs (in ruil voor één clubblad). Nieuwe leden, die zich in de loop van een verenigingsjaar aanmelden, ontvangen de in dat jaar reeds verschenen nummers, voor zover nog beschikbaar. Bestuursleden ontvangen meerdere exemplaren om op aanvraag (gratis) te verspreiden.

Lidmaatschap
Ad artikel 5.1
Bij beëindiging van het lidmaatschap, door welke reden ook, geschiedt geen restitutie van betaalde contributies. Bij aanmelding in de loop van het verenigingsjaar wordt geen reductie gegeven.

Geldmiddelen
Ad artikel 6
De tarieven voor advertenties, contributies en donaties zijn per 1/1/2009 als volgt:
 • Contributies;
  • contributie voor leden: € 30,00 per jaar
  • voor donateurs (minimaal): € 25,00 per jaar
 • Advertenties commercieel:
  • pagina A5; € 70,00 per jaar, € 16,00 per nummer
  • 1/2 pagina A5; € 45,50 per jaar, € 11,50 per nummer
 • Advertenties niet commercieel:
  • niet leden: 5 7,00 per nummer
  • leden gratis
Postbank gironummer 3114503
Bij opgave in een lopend verenigingsjaar wordt het advertentietarief naar rato van nog te verschijnen nummers in rekening gebracht. De plaatsing wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd.
De tarieven worden jaarlijks, op de ledenvergadering, vastgesteld. De tarieven gelden meteen voor hetzelfde, lopende, verenigingsjaar.

Bestuur
Ad artikel 7 Het bestuur bestaat per 10/1/2006 uit de volgende personen;
 • Voorzitter; H.B. Smit, 't Kof 3, Nieuwe pekela
 • Vice voorzitter; I-J Brouwer, Learmune 13, Dokkum
 • Sekretaris; I-J Brouwer, Learmune 13, Dokkum
 • Penningmeester; C. vd Laan, Graauwedijk 49, Overschild
 • Redacteur; B. Huizing, Hoofdweg 111, Bellingwolde
 • Algemeen lid 1; H. v.d. Laan, Graauwedijk 49, Overschild
 • Algemeen lid 2; Carin Dinkela, Grotestraat 11, 9781 HA Bedum
 • Algemeen lid 3; -
Rooster

Jaarlijks treden bestuursleden af, volgens onderstaand rooster;
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009
voorzitter ++++++ ====== ====== ====== ------ ------ ------ ++++++ ++++++ ++++++
vice-voorzitter ++++++ ++++++ ====== ====== ====== ------ ------ ------ ++++++ ++++++
secretaris ++++++ ++++++ ++++++ ====== ====== ====== ------ ------ ------ ++++++
redakteur ------ ++++++ ++++++ ++++++ ====== ====== ====== ------ ------ ------
penningmeester ------ ------ ++++++ ++++++ ++++++ ====== ====== ====== ------ ------
algemeen lid 1 ------ ------ ------ ++++++ ++++++ ++++++ ====== ====== ====== ------
algemeen lid 2 ====== ------ ------ ------ ++++++ ++++++ ++++++ ====== ====== ======
algemeen lid 3 ====== ====== ------ ------ ------ ++++++ ++++++ ++++++ ====== ======

Afgetreden bestuursleden zijn meteen weer herkiesbaar.
Bestuursleden ontvangen een jaarlijkse vergoeding ter grootte van de contributie.

Algemene Vergadering

Ad Artikel 11
De algemene ledenvergadering wordt gehouden rond 8 januari, de laatste produktiedag van de SAAB 96 (1980).
 
Powered by BlueSite Manager 4.5    -   Developed by BlueSine Webapplicaties b.v.